EmiRaport

Indywidualna charakterystyka badanej osoby zawarta w pigułce
image

EmiRaport to opracowanie zawierające kompletny Emityp. Wyliczany jest indywidualnie na podstawie podanej daty urodzenia i płci. Przedstawiamy w nim kompendium wiedzy o dominujących właściwościach wybranych parametrów sztywnych (niezależnych od wpływu otoczenia), podanych w skondensowanej formie słownej. Za pomocą krótkich prostych opisów, bardzo szybko poznasz cechy, które determinują Twoje odczucia i działania. Poznasz specyfikę zachowań w określonych sytuacjach.

EmiRaport zawiera

Informacje o dominujących i przeważających podstawowych właściwościach badanej osoby.

 • Emityp indywidualny - w formie graficznej
 • Typ badanej osobowości
 • Faktor - sposób ekspresji osobowości
 • iFaktor - forma inicjacji zachowań
 • wskaźniki dotyczące komunikacji - styl wypowiedzi, forma decydowania, kryteria decyzji
 • zestawienie opisowe procesów sztywnych (zależność pomiędzy Emi i Typami)
 • dominujące ekspresje - typ ekspresji, przejawy oraz sposoby rozładowania napięcia/agresji

Co uzyskasz zamawiając EmiRaport?

Dzięki informacjom zawartym w raporcie poznasz przyczyny automatycznych zachowań a tym samym odkryjesz sposoby optymalizacji i sterowania tymi zachowaniami. Umożliwi to świadome zarządzanie zachowaniami pożądanymi i niepożądanymi. Możemy je wzmacniać lub osłabiać w zależności od sytuacji oraz potrzeby.

Dowiesz się:

 • jak rozładować komfortowo wewnętrzne napięcia czy agresję?
 • jak zwiększyć efektywność w pracy czy w szkole?
 • na co zwracać uwagę przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji?
 • jakie są determinanty wyrażania osobowości?
 • jak osłabiać naturalne ale niekorzystne skłonności zachowań ?

EmiRaport to grupa najważniejszych informacji niezbędnych do komfortowej komunikacji. Poznając właściwości parametrów zawartych w EmiRaporcie można od razu i bez wyrzeczeń modelować swoje życie, zachowując jednocześnie wewnętrzny spokój.


Przykładowy EmiRaport

Możesz zapoznać się z przykładowym EmiRaportem
w formie pliku PDF